Vi fører journal

 Det sikrer at du får den bedste behandling

Journal


Hvorfor føres der journal?Journalføring har til formål at optimere og forbedre din behandling. 

Journalføring giver mulighed for at vurdere og evaluere dit behandlingsforløb. Herved følges din udvikling og dine opnåede resultater. Du sikres den bedste behandling og forløb.


Det er et krav for registrerede alternative behandlere at føre journal.


Hvad indeholder journalen? Din journal indeholder kun informationer der er relevante for din behandling.


Din journal kan indeholde:

  1. faktuelle oplysninger om dig, herunder dit navn og din kontakt information.

  2. de oplysninger du deler om din generelle tilstand såsom: gener, skader, operationer, allergier, tidligere behandlinger

  3. de udførte undersøgelser og behandlinger du modtager, vejledning, resultater af behandling og udvikling af din tilstand
    4. planlægning af fremtidige behandlinger


Samtykke, adgang og opbevaring af din journalVed din første booking vælger du om du vil give samtykke for journalføring. 

Det er kun din behandler (Ruth Sollitt) der har adgang til din journal.

Du har ret til at se din journal og du har ret til at få en kopi af din journal.  Du har ret til at trække dit samtykke tilbage.


Journalen føres og opbevares digitalt og sikkert i krypteret form ifm. GDPR. Hvis du ønsker at din journal skal føres i papirform vil denne opbevares i et aflåst skab.


Journalen opbevares i 5 år efter sidste behandling og slettes derefter. 

Journalen kan når som helst slettes på din anmodning.

Ruth Sollitt er underlagt tavshedspligt. Det betyder at din journal og alt der bliver sagt eller sker under en session bliver mellem dig og din behandler.Ruth Sollitt kan i anonymiseret form ved behov diskutere dit case til supervision.